Death poem

yo mosu gara / chigirishi koto o / wasurezu wa/ kohimu namida no/ irozo yukashiki shiru hito mo/naki wakare chi ni / ima wa tote / kokoro bosoku mo / isogi tasu kana kemuri tomo / kumo tomo naranu / mi nare domo / kusaba no tsuyu wo / sore to nagame yoKuni no tame / omoki tsutome o / hatashi ede / yadama tsukihate / chiruzo kanashikiAda utade / nobe niwa kuchiji / warewa mata / shichido umarete / hoko o toranzoShikokusa no / shima ni habikoru / sono toki no / Mikuni no yukute / ichizu ni omou

Despite the seriousness of the subject matter, some Japanese poets have employed levity or irony in their final compositions. The Zen monk Tokō (杜口; 1710–1795) commented on the pretentiousness of some jisei in his own death poem:

This poem by Moriya Sen'an (d. 1838) showed an expectation of an entertaining afterlife:

The final line, "hopefully the cask will leak" (mori ya sen nan), is a play on the poet's name, Moriya Sen'an.