κρύβω

From Hellenistic Koine Greek κρύβω, from the ancient κρύπτω (hide) from the perfective stem κρυψ- in the pattern of -ψ- > -β- as in κλέπτω (klépto), κλεψ- > κλέβω (klévo, steal).[1]