స్పోర్ట్స్ బైక్‌లే టార్గెట్.. చోరీ చేసి పార్టులుగా విడగొడతారు!