Krka objavila podatke: Tako na posel vpliva vojna v Ukrajini

Skupina Krka v prvem četrtletju prihodke od prodaje povečala za 9 odstotkov % na 432,5 mio evrov, čisti dobiček za 5 odstotkov na 90,7 mio evrov.
"V skupini Krka smo v prvem četrtletju letošnjega leta kljub zaostrenim razmeram poslovali uspešno in zabeležili devetodstotno rast prodaje. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini ključnih trgov ter v vseh skupinah izdelkov in storitev,"

V Rusiji so s prodajo v vrednosti 83,6 milijona evrov dosegli 5-odstotno rast glede na enako lansko obdobje, količinska rast pa je bila 10-odstotna. sporočajo iz novomeškega farmacevtskega velikana.

"Po zadnjih razpoložljivih podatkih se v Ruski federaciji uvrščamo na tretje mesto med tujimi generičnimi ponudniki zdravil,""Z 2,5-odstotnim tržnim deležem smo drugi med tujimi ponudniki generičnih zdravil,"

Pozorno spremljajo razmere v Ukrajini, kjer zagotavljajo vse potrebno za ohranjanje varnosti svojih zaposlenih in za nemoteno oskrbo trga z zdravili, poudarja Colarič. je navedel.

"Ukrajini smo donirali humanitarno pomoč v obliki zdravil. Med prvimi ponudniki zdravil na trgu smo ponovno vzpostavili logistične poti v celotni distribucijski verigi,"

Po njegovih navedbah tudi v Rusiji skrbijo za nemoteno oskrbo z zdravili. Registracije izdelkov, proizvodnja, prodaja, distribucija in plačila potekajo nemoteno, transport pa traja nekoliko dlje.

Prvi mož Krke pravi, da je trenutno težko oceniti, kako bodo razmere vplivale na prihodnje poslovanje:

"Razmere v regiji od nas zahtevajo nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja. V teh okoliščinah je težko oceniti tok prihodnjih dogodkov in njihov vpliv na Krkino poslovanje na letni ravni, vendar so rezultati prvega četrtletja vzpodbudni."