Svet sprejel uredbo o zmanjšanju povpraševanja po plinu za 15 % to zimo

Piškotke uporabljamo zato, da bi vam omogočili čim bolj učinkovito brskanje po spletnem mestu Sveta. Nekatere uporabljamo zato, da bi prišli do zbirnih statističnih podatkov o obiskih našega spletnega mesta, s čimer bi prispevali k nenehnemu izboljševanju tega spletišča in ustrezneje zadostili vašim potrebam. Spet druge pa uporabljamo zato, ker želimo izboljšati delovanje tega spletnega mesta in zagotoviti njegovo varnost.

Z vašim dovoljenjem bomo s pomočjo piškotkov AT Internet in Hotjar v zbirni in anonimni obliki izdelali podatke o iskalnih navadah obiskovalcev našega spletnega mesta. Ti podatki nam bodo pomagali izboljšati vašo izkušnjo pri obisku tega spletišča.

Če želite izvedeti več o teh piškotkih, tj. kako in zakaj jih uporabljamo, pa tudi to, kako lahko spremenite svoje nastavitve, si oglejte stran o naši politiki glede piškotkov.

Svet sprejel uredbo o zmanjšanju povpraševanja po plinu za 15 % to zimo

Za okrepitev zanesljivosti oskrbe z energijo v EU je Svet danes sprejel uredbo o . Uredba Sveta predvideva tudi možnost, da Svet sproži „stopnjo pripravljenosti na ravni Unije“ glede zanesljivosti oskrbe, v tem primeru pa bi zmanjšanje povpraševanja postalo obvezno.

prostovoljnem zmanjšanju povpraševanja po zemeljskem plinu za 15 % to zimo

Namen zmanjšanja povpraševanja po plinu je , ki oskrbo z energijo stalno uporablja kot orožje.

varčevati za to zimo, da se pripravimo na morebitne motnje v oskrbi s plinom iz Rusije

Države članice so se dogovorile, da bodo svoje povpraševanje po plinu med 1. avgustom 2022 in 31. marcem 2023 zmanjšale za 15 % v primerjavi s povprečno porabo v zadnjih petih letih, in sicer z ukrepi po lastni izbiri.

Medtem ko si bodo vse države članice po najboljših močeh prizadevale za to zmanjšanje, je Svet od obveznega cilja zmanjšanja, s čimer se upoštevajo posebne razmere v posameznih državah članicah in zagotavlja, da bo zmanjšanje povpraševanja po plinu učinkovito okrepilo zanesljivost oskrbe v EU.

določil nekatere izjeme in možnosti za uporabo delnega in ponekod popolnega odstopanja

Svet se je strinjal, da so države članice, ki niso povezane s plinskimi omrežji drugih držav članic, izvzete iz obveznega zmanjšanja povpraševanja po plinu, saj ne bi mogle sprostiti znatnih količin plina v korist drugih držav članic. V izogib morebitni krizi pri oskrbi z električno energijo bodo izvzete tudi države članice, ki so bolj odvisne od plina za proizvodnjo električne energije in katerih omrežja električne energije niso sinhronizirana z evropskim elektroenergetskim sistemom, če tudi niso sinhronizirana z omrežjem tretje države.

Države članice lahko omejijo svoj cilj zmanjšanja, da bi prilagodile svoje obveznosti glede zmanjšanja povpraševanja, če so njihove povezave z drugimi državami članicami omejene in lahko dokažejo, da se njihove izvozne zmogljivosti in njihova domača infrastruktura za UZP polno uporabljajo za preusmeritev plina v druge države članice.

Svoj cilj zmanjšanja lahko omejijo tudi, če so presegle svoje cilje glede polnjenja zalog plina, če so močno odvisne od plina kot surovine za kritične industrije ali če lahko uporabijo drugo metodo izračuna, v kolikor se je njihova poraba plina v zadnjem letu povečala za vsaj 8 % v primerjavi s povprečjem zadnjih petih let.

Države članice so se dogovorile, da Svet dobi večjo vlogo pri sprožitvi „stopnje pripravljenosti na ravni Unije“. Stopnja pripravljenosti bi se sprožila z izvedbenim sklepom Sveta na predlog Komisije. Komisija predstavi predlog za sprožitev „stopnje pripravljenosti Unije“ v primeru znatnega tveganja hudega pomanjkanja plina ali izjemno velikega povpraševanja po plinu ali če to zahteva pet ali več držav članic, ki so razglasile stopnjo pripravljenosti na nacionalni ravni.

Države članice so se strinjale, da bodo pri izbiri ukrepov za zmanjšanje povpraševanja dale prednost ukrepom, ki ne vplivajo na zaščitene odjemalce, kot so gospodinjstva in službe, ki izvajajo ključne storitve za delovanje družbe, kot so kritični subjekti, zdravstveno varstvo in obramba. Med možnimi ukrepi so zmanjšanje porabe plina v elektroenergetskem sektorju, ukrepi za spodbujanje prehoda na druga goriva v industriji, nacionalne kampanje ozaveščanja ter ciljno usmerjene obveznosti za zmanjšanje ogrevanja in hlajenja in tržni ukrepi, kot je dražba med podjetji.

Države članice bodo posodobile svoje nacionalne načrte za izredne razmere, v katerih bodo navedle ukrepe za zmanjšanje povpraševanja, ki jih načrtujejo, in Komisiji redno poročale o napredku.

Uredba je bila uradno sprejeta po pisnem postopku, potem ko so ministri in ministrice o njej dosegli politični dogovor na izrednem zasedanju Sveta za energijo 26. julija. Uredba bo zdaj objavljena v Uradnem listu EU in bo začela veljati naslednji dan.

Uredba je izjemen in izreden ukrep, ki je predviden za določen čas. Uporabljala se bo eno leto, Komisija pa bo do maja 2023 opravila pregled, da bi preučila, ali jo je glede na splošno stanje oskrbe s plinom v EU treba podaljšati.

Evropski uniji grozi morebitna kriza pri zanesljivosti oskrbe z energijo zaradi znatnega zmanjšanja dobave plina iz Rusije in resnega tveganja popolne ustavitve, na kar se morajo države članice nemudoma pripraviti, usklajeno in v duhu solidarnosti. Čeprav zaenkrat niso vse države članice izpostavljene visokemu tveganju zanesljivosti oskrbe, bodo hude motnje v nekaterih državah članicah gotovo vplivale na celotno gospodarstvo EU.

Uredba dopolnjuje obstoječe pobude in zakonodajo EU, ki zagotavlja, da imajo državljani in državljanke koristi od zanesljive oskrbe s plinom in da so odjemalci zaščiteni pred večjimi motnjami v oskrbi. Sem spada zlasti Uredba (EU) 2017/1938 o zanesljivosti oskrbe s plinom.

Ta uredba sledi drugim aktualnim pobudam za izboljšanje odpornosti in zanesljivosti oskrbe s plinom v EU, vključno z uredbo o skladiščenju plina, vzpostavitvijo platforme EU za skupni nakup energije in pobudami iz načrta REPowerEU.