De övergripande ramarna för SVT:s nyhetsförmedling beslutas av riksdagen. Vi väljer oberoende vad vi publicerar, och hur materialet utformas.

I SVT:s sändningstillstånd

slås det fast att ”Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda...” (paragraf 13)

Läs här.

Det ingår i vårt uppdrag att publicera granskningar och att ha en kritisk hållning till företeelser. På samma sätt är det vår skyldighet att analysera och värdera händelser.

Vi ska bedriva nyhetsarbetet så att människor uppfattar oss som trovärdiga. Vi gör noggrann research och ställer krav på oss själva att hålla en balanserad ton i vår presentation. Det ska gå att lita på SVT.

• Nyhetsverksamheten i SVT ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till uttryck i olika program.

• SVT skall meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor.

• Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv, så att händelser speglas utifrån geografiska, sociala och andra utgångspunkter.

Den så kallade demokratiparagrafen återfinns i radio- och tv-lagen. Så här står det i femte kapitlets första paragraf:

Läs mer här.

 ”… programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. ”

Den proposition som ligger till grund för texten kan förtydliga hur demokratiparagrafen ska tolkas (prop. 2005/06:112  s. 32:

Läs mer här.

”Anknyter till bland annat förhållandet mellan människor, till exempel fördömande av rasism, våld och brutalitet samt hävdande av jämställdhet mellan kvinnor och män. Bestämmelsen anses även innebära en skyldighet att markera avståndstagande från eller bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasistiska fördomar bekämpas.”

https://www.mprt.se/sv/att-anmala/

Om du tycker att vår rapportering har brister och kan peka på felaktigheter har du rätt att få snabb respons från oss. Om kritiken är korrekt är det vårt ansvar att så snart som möjligt publicera en rättelse. Har SVT och den person som uppfattar att vi inte lever upp till vårt regelverk skilda uppfattningar kan en formell anmälan göras till Granskningsnämnden, som är en del av Myndigheten för press radio- och tv. Anmälan görs här:

Sändningstillståndet gäller formellt bara det som sänds i TV, och sökbar text-tv. Även innehållet på SVT Play eller vad som kallas ”beställ-TV” kan prövas av Granskningsnämnden när det gäller exempelvis otillbörligt gynnande och våld.

Text som enbart publicerats online hanteras inte av Granskningsnämnden, men SVT förväntas följa samma principer också online.

Den som har synpunkter på onlinepublicering kan ta kontakt med SVT Nyheter.

Läs mer

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.