Presenečenje nad izjavo ministra za zdravje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije je presenetila izjava ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana o tem, da naj bi bilo po številčnih podatkih v zdravstveni negi dovolj kadra. Njihovi podatki izkazujejo, da je kadra premalo in da so izvajalci, ki so v zdravstvenem sistemu, zaradi manka kadra preobremenjeni, so opozorili v odprtem pismu.

V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester babic in zdravstvenih (Zbornica - Zveza) ugotavljajo, da kadra ni, kar kažejo tudi številni neuspešni razpisi za prosta delovna mesta, ki jih objavljajo tako zdravstveni kot socialnovarstveni zavodi. Neuspešni so namreč že z nadomeščanjem zgolj upokojitev izvajalcev in izvajalk zdravstvene in babiške nege.

"Smo v obdobju, ko se je začela upokojevati najštevilčnejša generacija medicinskih sester, tako da bo upokojitev, ki se ne bodo dale nadomestiti, v prihodnje še več, če država ne bo sistemsko pristopila k reševanju težav v zdravstveni negi," so poudarili.

Obstoječi kadrovski standardi in normativi v zdravstveni negi so še iz leta 1984 in že zdavnaj ne zadoščajo današnjim potrebam pacientov, dodajajo. Koliko kadra zdravstvene in babiške nege v slovenskem zdravstvenem sistemu glede na današnje potrebe pacientov zares potrebujemo, bo po njihovem mnenju natančno mogoče izračunati šele, ko bodo sprejeti novi kadrovski standardi in normativi, temelječi na današnjih potrebah pacientov, ki so bistveno drugačne kot pred skoraj 40 leti.

V Zbornici - Zvezi so prepričani, da težav na področju zdravstvene in babiške nege ni mogoče uspešno in dolgoročno rešiti brez vključitve stroke zdravstvene in babiške nege, zato pričakujejo, da jih bo ministrstvo za zdravje vključilo v reševanje težav.