הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום (ראשון) שלא לאשר את מועמדותו של יובל אלבשן למנכ"ל הביטוח הלאומי. זאת, לאחר דיונים ממושכים בעניין, במהלכם חבריה קראו את החומר הרב שהועבר לעיונם

כאמור, בסופו של דבר, החליטה הוועדה שלא לאשר את המועמדות. "זאת משמצאו כי המועמד אינו עומד בתנאי הכשירות הנדרשים לכהונה כמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, מהתאגידים הסטטוטוריים הגדולים והמורכבים במדינה, המעסיק כ-4,500 עובדים, תקציבו המנהלי בלבד עומד על כ-2.2 מיליארד ש"ח, ותקציבו הכולל עולה על 120 מיליארד ש"ח", נמסר. 

פרופסור יובל אלבשן (צילום: מירי צחי)פרופסור יובל אלבשן (צילום: מירי צחי)

שר הרווחה והביטחון החברתי, מאיר כהן הגיב להחלטת ועדת גילאור: "פרופ' אלבשן מוביל שנים רבות ארגונים גדולים שעוסקים בתחום הבטחון הסוציאלי והוא בעל מומחיות מיוחדת בתחומים אלו. קיווינו שהוועדה תאשר את המינוי, אנחנו מצרים על אי אישור המינוי ומצפים לקבל את ההחלטה המנומקת מהועדה בכדי ללמוד אותה".