ตรวจสอบสิทธิ์ "เงินเยียวยาเกษตรกร" คนไม่ได้ 5,000 ยื่นอุทธรณ์ ถึง 5 มิ.ย.63

ตรวจสอบสิทธิ์ "เงินเยียวยาเกษตรกร" คนไม่ได้ 5,000 ยื่นอุทธรณ์ ถึง 5 มิ.ย.63

เช็กสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เช้านี้หลายคนได้รับเงิน 5,000 บาทแล้ว ส่วนใครยังไม่ได้รับสิทธิ์ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 5 มิ.ย.63

ความคืบหน้า "มาตรการเยียวยาเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.63 ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ "ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน" 


ทั้งนี้ นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าถึงข้อมูล เกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบที่ 2 ที่ ธ.ก.ส. ได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นจํานวน 3,519,434 ราย หลังจากตรวจสอบความซ้ำซ้อนและคัดกรองสถานะผู้เสียชีวิตแล้ว เหลือผู้มีสิทธิ์จํานวน 3,410,314 ราย โดยดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาถึงวันนี้ (29 พฤษภาคม 2563)

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรกลุ่มที่ 1 หลังจากตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์ สามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิ.ย. 63