Informed Health Choices

Dette forskningsprosjektet har som utgangspunkt at gode beslutninger er en forutsetning for god helse.

Gode beslutninger avhenger av at folk er i stand til å skille pålitelig og upålitelig helseinformasjon, og er i stand til å bruke informasjon til å treffe beslutninger som er riktige for dem. Dette er ferdigheter som folk flest ikke innehar. I Informed Health Choices-prosjektet forsøker vi å løse denne utfordringen på to måter: