Svet in Evropski parlament dosegla dogovor o izboljšanju varstva potrošnikov, ki zaprosijo za kredit

Piškotke uporabljamo zato, da bi vam omogočili čim bolj učinkovito brskanje po spletnem mestu Sveta. Nekatere uporabljamo zato, da bi prišli do zbirnih statističnih podatkov o obiskih našega spletnega mesta, s čimer bi prispevali k nenehnemu izboljševanju tega spletišča in ustrezneje zadostili vašim potrebam. Spet druge pa uporabljamo zato, ker želimo izboljšati delovanje tega spletnega mesta in zagotoviti njegovo varnost.

Z vašim dovoljenjem bomo s pomočjo piškotkov AT Internet in Hotjar v zbirni in anonimni obliki izdelali podatke o iskalnih navadah obiskovalcev našega spletnega mesta. Ti podatki nam bodo pomagali izboljšati vašo izkušnjo pri obisku tega spletišča.

Če želite izvedeti več o teh piškotkih, tj. kako in zakaj jih uporabljamo, pa tudi to, kako lahko spremenite svoje nastavitve, si oglejte stran o naši politiki glede piškotkov.

Svet in Evropski parlament dosegla dogovor o izboljšanju varstva potrošnikov, ki zaprosijo za kredit

Svet in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor glede direktive o potrošniških kreditih. Revidirana zakonodaja razveljavlja in nadomešča veljavno direktivo o potrošniških kreditnih pogodbah iz leta 2008.

Potrošniki lahko vlogo za kredit enostavno vložijo prek spleta, vendar niso vedno dobro obveščeni o posledicah te vloge. Vedeti morajo, za kaj so se odločili in koliko bodo morali na koncu odplačati. S tem dogovorom bomo zagotovili, da bodo državljani in državljanke prejeli zadostne in jasne informacije o svojih kreditnih pogodbah.

Ta pravila o potrošniških kreditih bodo zagotovila, da bodo potrošniki zaščiteni pred neodgovornimi praksami posojanja, ki bi lahko povzročile prezadolženost.

Število potrošnikov, ki za kredit zaprosijo prek spleta, se povečuje. Da bi sledili trendu digitalizacije, se bodo nova kreditna pravila zdaj uporabljala tudi za nekatera tvegana posojila, ki so izključena iz področja uporabe trenutno veljavne direktive. Mednje spadajo:

Nova pravila izboljšujejo pravila za ocenjevanje kreditne sposobnosti, s katerimi dajalec kredita oceni, ali je potrošnik zmožen odplačati posojilo. Če je ocena kreditne sposobnosti negativna, dajalec kredita potrošniku kredita ne more dati na voljo. To bo potrošnike zaščitilo pred tem, da bi prejeli kredit, ki ga ne morejo odplačati.

Skupaj s pregledom uredbe o splošni varnosti proizvodov je direktiva o potrošniških kreditih del nove agende za potrošnike, ki se je začela izvajati leta 2020 in katere cilj je posodobiti splošni strateški okvir potrošniške politike EU.

Na strani Sveta morajo začasni politični dogovor pred začetkom formalnega postopka sprejetja odobriti predstavniki in predstavnice držav članic (Coreperj).