Obrambna industrija EU: Svet dosegel dogovor o splošnem pristopu glede spodbujanja skupnih javnih naročil

Piškotke uporabljamo zato, da bi vam omogočili čim bolj učinkovito brskanje po spletnem mestu Sveta. Nekatere uporabljamo zato, da bi prišli do zbirnih statističnih podatkov o obiskih našega spletnega mesta, s čimer bi prispevali k nenehnemu izboljševanju tega spletišča in ustrezneje zadostili vašim potrebam. Spet druge pa uporabljamo zato, ker želimo izboljšati delovanje tega spletnega mesta in zagotoviti njegovo varnost.

Z vašim dovoljenjem bomo s pomočjo piškotkov AT Internet in Hotjar v zbirni in anonimni obliki izdelali podatke o iskalnih navadah obiskovalcev našega spletnega mesta. Ti podatki nam bodo pomagali izboljšati vašo izkušnjo pri obisku tega spletišča.

Če želite izvedeti več o teh piškotkih, tj. kako in zakaj jih uporabljamo, pa tudi to, kako lahko spremenite svoje nastavitve, si oglejte stran o naši politiki glede piškotkov.

Obrambna industrija EU: Svet dosegel dogovor o splošnem pristopu glede spodbujanja skupnih javnih naročil

Močna in konkurenčna obrambna industrija je temelj obrambnih zmogljivosti sleherne države. Instrument za okrepitev evropske obrambne industrije z aktom o skupnih javnih naročilih je eno od orodij, ki lahko podjetjem pomaga bolje načrtovati proizvodne zmogljivosti za zagotavljanje osnovne preskrbe oboroženih sil. Še naprej trajajoča ruska agresija proti Ukrajini dokazuje, da lahko v sedanjih dinamičnih varnostnih razmerah obstane le dobro oborožena in dobro opremljena vojska. Veseli me, da so države članice dosegle ta dogovor.

ukrepov, s katerimi se zapolnjujejo najnujnejše in najbolj kritične potrebe po obrambnih proizvodih

Da bi z EDIRPA kratkoročnim najnujnejšim potrebam lahko zadostili na prožen način, je pri stališču Sveta upoštevana razširjenost obstoječega sodelovanja na področju obrambne industrije v čezatlantskem okviru oziroma z drugimi podobno mislečimi demokratičnimi državami.

Voditelji in voditeljice držav ali vlad EU so se na neformalnem srečanju 11. marca 2022 v Versaillesu zavezali h krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti v novem geopolitičnem kontekstu, ki ga zaznamujejo vse večja nestabilnost, strateška konkurenca in naraščajoče varnostne grožnje, vključno z rusko vojno agresijo v Ukrajini. Ta vojna agresija je le še bolj jasno pokazala, da je treba nujno brez odlašanja odpraviti obstoječe primanjkljaje.

V izjavi iz Versaillesa je bilo zlasti navedeno, da bi morale države članice znatno povečati odhodke za obrambo, nadalje razviti kolaborativne naložbe v skupne projekte in skupno javno naročanje obrambnih zmogljivosti, spodbujati inovacije ter sprejeti ukrepe za okrepitev in razvoj obrambne industrije EU, tudi kar zadeva mala in srednja podjetja.

Komisija in visoki predstavnik sta 18. maja 2022 predložila skupno sporočilo o „analizi vrzeli pri naložbah v obrambo in nadaljnjih korakih“.

Države članice EU so po podatkih Evropske obrambne agencije o obrambi za leto 2020 v javna naročila za obrambno opremo v okviru evropskega sodelovanja vložile le 4,1 milijarde EUR (11 % njihovih skupnih izdatkov), kar je 13 % manj kot leta 2019. V skupnem sporočilu je bilo poudarjeno, da so naložbeni primanjkljaji pri odhodkih za obrambo v državah članicah privedli v EU do vrzeli v industriji in zmogljivostih ter izrazito nizkih ravni zalog obrambne opreme.

S tem, ko je Svet dosegel dogovor o splošnem pristopu, se lahko pogajanja z Evropskim parlamentom v okviru rednega zakonodajnega postopka začnejo takoj, ko ta sprejme svoje stališče.