Eleda etablerar sig i Norge via förvärvet av entreprenadverksamheten i Gjermundshaug Gruppen

Eleda etablerar sig i Norge via förvärvet av entreprenadverksamheten i Gjermundshaug Gruppen

Det svenska infrastrukturtjänsteföretaget Eleda har ingått ett avtal om att köpa 100 procent av Gjermundshaug Anlegg AS och Anlegg Øst Entreprenør AS. Företagen utför anläggningsuppdrag inom väg, järnväg och annan infrastruktur. Genom förvärvet etablerar sig Eleda i Norge och påbörjar sin internationella satsning.Gjermundshaug Anlegg AS och Anlegg Øst Entreprenør AS är två av de operativa företagen som utgör Gjermundshaug Gruppen, en koncern med över 300 anställda, etablerad av Ingvald och Ottar Gjermundshaug 1949 under namnet Brødrene Gjermundshaug. Per 2021 hade koncernen en total omsättning på cirka 1,3 miljarder NOK och ett rörelseresultat på 140 miljoner NOK.-          Med Eleda får vi en offensiv ägare som har tydliga tillväxtambitioner och finansiell styrka. Det passar oss eftersom vi vill växa ytterligare. Jag ser fram emot att vidareutveckla våra verksamheter tillsammans med Eleda, säger VD för Gjermundshaug Gruppen, Ole Gjermundshaug. Eleda etablerades 2017 och har genom en offensiv förvärvsstrategi på kort tid etablerat sig som en ledande infrastrukturkoncern med verksamhet i hela Sverige. Koncernen har, före förvärvet, en årlig omsättning på drygt 11 miljarder kronor med cirka 2 400 anställda. -          Vi vill bygga en ledande position i Norden, och förvärvet av Gjermundshaug Anlegg och Anlegg Øst Entreprenør blir en viktig del av vår satsning utanför Sverige. Bolagen kompletterar varandra väl och vi ser goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt. Tillsammans skapar vi mervärde för kunderna, säger VD Johan Halvardsson på Eleda.Förvärvet kommer inte att få betydande praktiska konsekvenser för kunder och anställda i Gjermundshaug Anlegg AS och Anlegg Øst Entreprenør AS. -          Eleda är ett företag med bra värderingar, en kultur och en strategi som vi identifierar oss med och vi ser fram emot att bli en del av en större koncern för att öka vår konkurrenskraft och kompetens inom en spännande och växande marknad, säger General Manager på Gjermundshaug Anlegg, Pål Ligård. Båda de förvärvade bolagen fortsätter som separata juridiska enheter med befintliga namn, på samma orter och med samma ledning som tidigare.-          Den entreprenörsanda som präglar Eledas verksamhet samt deras kraftfulla tillväxt de senaste åren är något vi känner igen oss i och ser fram emot att bli en del av, tillägger General Manager för Anlegg Øst Entreprenør, Trond Musdalslien.Ole Gjermundshaug kommer fortsätt vara aktiv i verksamheten med en nyckelroll som ansvarig för vidareutvecklingen av Eledas verksamhet i Norge. Hans Bjørnstad fortsätter i sin roll som CFO för den norska verksamheten. Dagens ägare blir delägare i Eleda och fortsätter i verksamheten som tidigare.-          Eleda är vårt förstaval som ägare. De kommer att skapa ett tryggt hem för våra medarbetare och kommer att förvalta och vidareutveckla arvet vi byggt upp under tre generationer på ett bra sätt. Jag är imponerad av vad Eleda har skapat i Sverige och ser verkligen fram emot att föra denna kultur, som kännetecknar entreprenörerna i de olika verksamheterna, vidare in i våra norska verksamheter, avslutar VD för Gjermundshaug Gruppen, Ole Gjermundshaug. Köpet är villkorat av att transaktionen godkänns av norska konkurrensmyndigheterna. Myndighetens godkännande och det efterföljande slutförandet av förvärvet förväntas under första kvartalet 2023.