Tandvårdsrädsla ett folkhälsoproblem – men det finns effektiv behandling

Tandvårdsrädsla ett folkhälsoproblem – men det finns effektiv behandling

Nästan en av fem vuxna i Sverige har tandvårdsrädsla. Hos barn och unga är siffran ännu högre. Rädslan gäller olika behandlingssituationer, instrument, bemötande och framför allt att känna smärta. Fobin gör att man i det längsta undviker att besöka tandvården eller uthärdar under svår stress, vilket i slutändan leder till sämre oral hälsa, livskvalitet och risk för mycket höga tandvårdskostnader.Boken Tandvårdsrädsla tar avstamp i tandvårdsrädslans natur och handlar om hur tandvården på bästa sätt kan förstå, möta, bemöta, behandla och hjälpa individen. Genom ett grundläggande gott empatiskt bemötande, god kommunikation och evidensbaserade åtgärder och interventioner kan tandvårdsrädslan effektivt behandlas. Boken är baserad på omfattande klinisk erfarenhet såväl som på forskning och utvecklingsarbete. Den vänder sig till tandvårdspersonal och annan vårdpersonal som klinikchefer, verksamhetschefer, psykologer och psykoterapeuter – men kan även läsas av personer med tandvårdsrädsla eller anhöriga. är leg. psykolog, docent i psykologi och professor i odontologisk psykologi. är övertandläkare, specialist i endodonti och professor i odontologisk folkhälsovetenskap. Båda författarna har lång erfarenhet av kliniskt arbete med patienter med tandvårdsrädsla. De är verksamma vid avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt vid specialistkliniken för sjukhustandvård/oral medicin, Göteborg, Folktandvården Västra Götalandsregionen.Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.