Brister i insatser kan ha lett till allvarligt försämrad hälsa

Informationen på denna sida är avsedd för journalister, press och media.
Klicka ja för att komma till nyhetsrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till mynewsdesk.com.

Det har brustit i insatser hos en brukare som kan vara orsak bakom dennes allvarligt försämrade hälsa. Funktionsstödsnämnden gör nu en anmälan om ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Hälsotillståndet hos en brukare i ordinärt boende har under en tid försämrats utan att det har uppmärksammats i tid eller dokumenterats enligt gällande riktlinjer. Sjuksköterska har trots uppenbara vårdbehov inte kontaktats. Brukaren har upplevt ångest och även behövt medicinska insatser. Anhöriga har inte informerats i enlighet med planeringen.

Utredningen pågår men funktionsstödsnämnden har beslutat att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande som ska anmälas till IVO då man ser brister i både dokumentation och uppföljning.

Kontaktperson: Victoria Leidersdorff, enhetschef Stöd, assistans och daglig verksamhet, funktionsstödsförvaltningen, 0729–732920.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

Utsänt av: Kaj Svensson, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen: 0738-569164

Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20.

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Mejl skickat till __email__. Klicka på länken i mejlet för att följa Malmö stad.