Demokratska narodna partija: Dobili smo pozitivno mišljenje DRI za finansijsko poslovanje

Demokratska narodna partija: Dobili smo pozitivno mišljenje DRI za finansijsko poslovanje

Demokratska narodna partija  je saopštila da je Državna revizorska institucija dala pozitivno mišljenje na reviziju finansijskog izvještaja tog političkog subjekta za 2021. godinu, što je dokaz da su kako kažu, realno i objektivno prikazali sve činjenice vezane za finansijsko poslovanje.

“Stanje iskazano u finansijskom izvještaju je dokaz da Demokratska narodna partija postupa na odgovoran način, redovno izmirujući svoje obaveze. Pozitivna ocjena finansijskog iskaza došla je nakon pregleda kompletne raspoložive dokumentacije, koju smo kao subjekt revizije dali na uvid Državnoj revizorskoj instituciji. Istovremeno u želji da kao i do sad budemo transparentni, izražavamo žaljenje zbog negativnog mišljenja na reviziju pravilnosti, zbog nemogućnosti da ispunimo ranije date preporuke Državne revizorske institucije, uz već iskazanu  spremnost  sa naše strane da pokušamo da implementiramo preporuke koje su nam date u najnovijem izvještaju DRI”, navode u DNP-u.

Kao što su i saopštili u odgovoru Državnoj revizorskoj instituciji postoje objektivni razlozi zbog kojih se preporuke koje su dominantno vezane za izborne procese i troškove koji ostaju nakon izbornih kampanja, ne mogu u potpunosti ispuniti i s tim u vezi pokrenuće konsultacije sa DRI i Agencijom za sprečavanje korupcije, kako bi se našao način da politički subjekti lakše ispune ono što se od njih i očekuje.

“Za nas je svakako od posebne važnosti ocjena da je finansijski izvještaj  Demokratske narodne partije sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način i u skladu sa važećim zakonodavnim okvirima i kao takav ocijenjen pozitivnim”, zaključuju u DNP-u.