Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anmäler enligt lex Sarah

Informationen på denna sida är avsedd för journalister, press och media.
Klicka ja för att komma till nyhetsrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till mynewsdesk.com.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen utreder en händelse där en person fick amputera fyra tår efter en omfattad fotskada. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anmäler även till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Sarah.

I samband med en promenad med rullstol tillsammans med en ledsagare hamnade personens fot bakom fotstödet på rullstolen. Personens fot skrapade i marken, varpå skador uppstod på flera tår. Ambulans tillkallades och personen fördes till sjukhus. Fotskadan var så pass omfattande att fyra tår amputerades.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på händelsen och har påbörjat en egen utredning för att identifiera bakomliggande orsaker till det inträffade. Händelsen har även anmälts till IVO enligt lex Sarah av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20.

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Mejl skickat till __email__. Klicka på länken i mejlet för att följa Malmö stad.