Deltagare till studie sökes Vill du delta i ett forskningsprojekt som handlar om hörsel, balans, språk, och mental hälsa hos tonåringar och unga vuxna?

Vill du delta i ett forskningsprojekt som handlar om hörsel, balans, språk, och mental hälsa hos tonåringar och unga vuxna?

Vi vill ta reda på hur det går för barn som växer upp med cochleaimplantat (ett avancerat hörselhjälpmedel) i en rad olika områden i jämförelse med de som växer upp med normal hörsel.

För att anmäla intresse eller vid frågor, kontakta i första hand Malin Dahlby Skoog

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.