למען חוק לאום ישראלי

לאום במדינה דמוקרטית הוא כלל אזרחי המדינה, ולכן כלל אזרחי ישראל אמורים להיות בני הלאום הישראלי. אזרח יכול להיות חבר גם בעדה בתוך המדינה. במדינה דמוקרטית החברות בעדה אינה נרשמת בשום רישום של המדינה. נבדוק כאן את חוק הלאום החדש, ונראה אם נוכל להסכים לו.