Đurašković: Ispitati krivičnu odgovornost za loše poslovanje Komunalnog preduzeća

Đurašković: Ispitati krivičnu odgovornost za loše poslovanje Komunalnog preduzeća

Potrebno je da novi menadžment i Odbor direktora preduzeća razmotre mogućnost da pred nadležnim organima ispitaju krivičnu odgovornost za veoma loše poslovanje i upravljanje preduzećem u proteklom periodu, kazao je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković u toku sastanka sa zaposlenima u DOO Komunalno Cetinje.

“Pored veoma teškog stanja koje je zatečeno u trenutku dolaska novog menadžmenta poseban teret predstavljaju sudski sporovi u kojima bivši zaposleni potražuju isplatu otpremnina i dugovanje po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih.  S obzirom da potraživanja po osnovu tužbi bivših zaposlenih iznose preko 200.000 eura, a po osnovu dugovanja za poreze i doprinose skoro 1.600.000 eura potrebna je pomoć osnivača, Prijestonice Cetinje, radi lakšeg rješavanja ovih problema i obezbjeđivanja uslova za normalno funkcionisanje preduzeća”, kazala je Banović.

Đurašković je ocijenio zatečeno stanje “veoma lošim i zabrinjavajućim” i naveo je da je “potrebno da novi menadžment i Odbor direktora preduzeća razmotre mogućnost da pred nadležnim organima ispitaju krivičnu odgovornost za veoma loše poslovanje i upravljanje preduzećem u proteklom periodu”.

Đurašković je istakao zadovoljstvo ukupnom dinamikom realizacije svakodnevnih obaveza koje realizuje novi menadžment preduzeća na uređenju javnih i zelenih površina.

“Pored toga gradonačelnik je najavio da je Programom razvoja Prijestonice Cetinje za 2023. godinu planirano značajno uvećanje budžetskih sredstava iz kapitalnog budžeta predviđenog Zakonom o Prijestonici za opremanje gradskih službi i preduzeća, što će u značajnoj mjeri omogućiti bolje uslove za rad tim službama i preduzećima”, dodaju iz Prijestonice.

Na sastanku je, kako dodaju,  bilo riječi i o reviziji poslovanja preduzeća, čiji će detaljni rezultati i nalaz biti dostupni javnosti u najskorijem vremenskom roku.

Grad prljav, neosvijetljen, nemate radnu snagu za odrzavanje čistoce osim par komunalnih radnika u centru. Pogledajte bulevar. Kao u 18 vijeku. Sramno i sramotno . Vazno ste pristali dati opreminu zviceru od 40 hiljada.

Poštovana Sabaheta što se javne rasvjete tiče u gradu trenutno nije u funkciju par svetiljki u Grahovskoj i Ivanbegovoj ulici.