DNB Teknologi ökar exponeringen mot spel- och mjukvaruindustrin – Placera

DNB Teknologi ökar exponeringen mot spel- och mjukvaruindustrin – Placera

Under den senaste tiden har fonden DNB Teknologi ökat sin exponering mot spelaktier och mjukvarubolag. Det säger fondens förvaltare Sverre Bergland i en intervju med Placera.

”Vår tes är att mjukvarubolag kommer att klarat sig bättre än konsumentrelaterade aktier 2023. Vi tror att man fortfarande ska vara försiktig med konsumentrelaterade bolag. Det är fortfarande vissa problem kring leverantörskedjor, höga energipriser, en mycket kraftig ränteuppgång på kort sikt. Det skapar mycket mindre konsumtionsutrymme för konsumenten. Det gör att vi undviker hårdvarubolag som Logitech, HP och Dell. Även hårdvarubolag inom halvledare och minnen påverkas av nedgången för konsumentvaror, vilket drabbar bolag som Nvidia, AMD och Micron”, säger Bergland till Placera.

Inom mjukvarusektorn har man valt att allokera resurser mot bolag med god intjäning och attraktiva värderingar. Bland bolagen man investerat i finns Salesforce, Service Now och SAP.

Gällande exponeringen mot svenska spelbolag har man investerat i Embracer, MTG och Stillfront då man ser attraktiva värderingar på marknaden.

”Det som är intressant är att spelbolag historiskt har klarat sig bra igenom lågkonjunkturer. Det beror på att spel är en relativt billig underhållning. Om några år när vi är igenom den här perioden tror vi att den strukturella tillväxten kommer att komma tillbaka till spelsektorn.”

Övriga aktier man valt att öka exponeringen mot är Alphabet och Meta. Förvaltaren menar att båda bolagen växer bra och följer sin trendlinje. Man har tidigare varit underviktad Alphabet relativt index men numera har fonden en övervikt i båda aktierna.

”Både Alphabet och Facebook är mycket mer attraktiva än vad de varit på flera år. Och vi tror inte att man kommer att minska sökningar i Google för att det blir lågkonjunktur”, avslutar förvaltaren.