Nytt kapital ska säkra Eco Log:s verksamhet - Skogsaktuellt

Skogsmaskinsspecialisterna Eco Log Sweden AB från Söderhamn har på senare tid fått likviditetsutmaningar. I torsdags valde bolaget att ansöka om företagsrekonstruktion hos Hälsinglands tingsrätt med syftet att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar och trygga verksamheten.

Eco Log som tillverkar skogsmaskiner har cirka 120 anställda och bakgrunden till likviditetsproblemen beror på en fördröjd corona-effekt. Bolaget drabbades hårt av coronapandemin som ledde till oro i de globala försörjningskedjorna med komponentsbrist som följd. Utöver detta har Rysslands invasion av Ukraina orsakat ytterligare oro på marknaden. De ökade materialkostnaderna och störningarna i leverantörskedjorna har resulterat i en fördröjning av vissa leveranser. Eftersom verksamheten är mycket kapitalintensiv drabbas bolaget extra hårt av fördröjda leveranser, vilket har tärt på Eco Logs likviditet.

– Det är ett tråkigt och tufft beslut att sätta bolaget i rekonstruktion men vi måste se långsiktigt och skapa hållbara förutsättningar för bolaget så att vi kan rädda jobb, verksamheten och framtida leveranser. I det korta perspektivet är det tråkigt att fordringsägare drabbas men långsiktigt så markerar det här en vändpunkt som ska göra oss starkare och stabilare som kund och företag, säger Niklas Jonsson, vd Eco Log, i ett pressmeddelande.

Företagsrekonstruktion är ett instrument för att undvika konkurs för företag som har betalningssvårigheter men som på sikt har goda möjligheter att leva vidare. Under rekonstruktionen får företaget tid på sig att ombilda och återuppbygga sin ekonomi och verksamhet. Den sker steg för steg enligt en utstakad process som anges i lagen och sker i samarbete med en rekonstruktör som godkänns av tingsrätten. Det är fortfarande ordinarie styrelse och ledning som företräder och ansvarar för verksamheten under rekonstruktionen.