Qiiwi Games renodlar verksamheten samt förvärvar Playright

Spelutvecklingsbolaget Qiiwi Games meddelar att man tagit beslut om att renodla sin spelverksamhet mot ”casual games”. Samtidigt förvärvar man de resterande aktierna i Playright för 5 000 pund, framgår det av ett pressmeddelande.

”Qiiwi anser det strategiskt viktigt att framgent ha ett renodlat fokus på casual-spel inom koncernen, något man jobbat med sedan bolagets start och har hög kunskap samt erfarenhet inom. Ett renodlat fokus skall leda till att koncernen långsiktigt skapar bättre spel inom sin nisch”, skriver bolaget i en kommentar.

Bolaget ägde sedan tidigare 62,75 procent av aktierna i Playright. Nu förvärvar man resterande 36,25 procent. Två personer följer med förvärvet.

”Givetvis är det ett misslyckande att vi inte lyckats lansera någon framgångsrik hyper casual-speltitel under de första 14 månaderna som vi varit majoritetsägare i Playright, men beslutet som sådant känns helt rätt. Vi renodlar nu vårt spelfokus mot casual-spel, något som krävs för att vi i sin helhet skall kunna producera bättre spel inom vår nisch. Samtidigt tar vi vara på de värden och den tidigare investering vi gjort i Playright och försöker maximera utfallet av detta för Qiiwi Games framöver”, uppger vd Erik Dale Rundberg i en kommentar.