Under 15 minuter ska partiledarna få prata oemotsagda, temat är visioner – inte sakpolitik.

– Vi vill ge ett komplement till vår övriga nyhetsbevakning, där det är mycket ansvarsutkrävande intervjuer och debatter, säger Karin Hübinette, projektledare på SVT.

Behöver inte politiker mothugg?

– Hade vi bara gjort det här hade det varit ett problem och en slags kapitulation, men jag är trygg med att vi i vår valbevakning inte kommer lämna en sten orörd när det gäller att granska politikerna. Dessutom kommer vi att faktakolla, kommentera och analysera det som sägs.

”Tydligt gemensamt tema”

Karin Hübinette säger att det känns spännande att testa ett nytt format.

– Det är klart att det sänds andra tal, till exempel under politikerveckan i Almedalen, men då är det deras egen publik, det blir en annan sak att hålla ett tal till en tv-publik och med ett tydligt gemensamt tema i framtidsvisionerna.

Men att få partiledarna att enbart fästa blicken vid framtiden är svårt när valet den 9 september kommer allt närmare.

– Det är uppenbart att partiledarna är mitt inne i ett valår. De har inte helt hållit sig till uppgiften, men man märker absolut visionerna och det framgår att vissa partier skiljer sig mycket åt, och att andra ligger ganska nära varandra.