Fakultet zdravstvenih nauka – upis studenata u školsku 2022/23.

Fakultet zdravstvenih nauka u Nišu je počeo sa radom 2021. godine. Dozvolom za rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 612-00-00604/2020-06 odobren je rad fakulteta, čime je postao sastavni deo sistema visokog obrazovanja u Srbiji.

Motiv za osnivanje ovog Fakulteta bio je školovanje medicinara i menadžera na akademskom nivou za potrebe zdravstva, a u uslovima modernih domaćih zdravstvenih ustanova- kao nastavnim bazama za obuku studenata u realnim uslovima.

Istraživanjem dugoročnih potreba u zdravstvu definisani su profili za školovanje medicinara s akademskim obrazovanjem.

Nastavnim planovima obuhvaćena su savremena znanja iz oblasti zdravstvenih nauka i poslovanja zdravstvenih ustanova, menadžmenta, organizacije, informatike, ekonomije, tehnologije, tehnike i opšte poslovne kulture.

Obučavanje za rad na savremenim aparatima ostvaruje se u moderno opremljenim kabinetima.

Fakultet sarađuje sa mnogim zdravstvenim ustanovama u kojima studenti praktično izrađuju seminarske i druge projektne radove za različite iblasti i obavljaju kliničku praksu.

U nastavi na Fakultetu angažovan je najkvalitetniji nastavno-naučni potencijal.

Pravo učešća na konkurs imaju kandidati 4. stepena stručne spreme obrazovnih profila: Medicine, farmacije, veterine, hemije, prehrane, ekologije i gimnazije.

Fakultet zdravstvenih nauka mogu upisati i svršeni učenici drugih škola uz obavezu da tokom prve godine studija uspešno savladaju kliničku praksu.

Polaganje prijemnog ispita će se obaviti u toku jula 2022. u prostorijama Fakulteta. Svi kandidati će konkursom biti obavešteni o zakazanom terminu polaganja.

Prilikom upisa za primljene kandidate Fakultet obezbeđuje: Prijemni list, indeks, dva ŠV obrasca, semestralne listove i komplet ispitnih prijava za ispite 1. godine.

Školarina se plaća u 4 rate: Prva rata pri upisu, druga rata u decembru, treća rata u martu i četvrta rata u maju.