Ugodnejše financiranje trajnostnih projektov

Vlaganje v energetsko samooskrbo in trajnostni razvoj je v teh nepredvidljivih časih za podjetja postalo nuja in priložnost. Tudi nekatere banke so že stopile na pot intenzivnega vključevanja trajnosti v svoje bančno delovanje. K temu spodbujajo tudi stranke in partnerje ter skladno s potrebami trga nenehno prilagajajo ponudbo trajnostnega financiranja in za trajnostne projekte ponujajo ugodno obrestno mero.

Letni stroški številnih slovenskih podjetij za energetsko oskrbo se merijo v milijonih evrov. V času vsesplošne draginje in zahtev po višjih plačah so morebitni prihranki pri energetskih stroških pogosto spregledana možnost občutnih prihrankov.

Letošnja raziskava univerze v Oxfordu je pokazala, da je zdajšnji čas višanja cen fosilnih energentov in hkratnega zniževanja cen preskrbe z energijo iz obnovljivih virov pravi trenutek za prehod na uporabo zelene energije iz obnovljivih virov.

Navsezadnje se številna podjetja za takšen energetski prehod ne odločajo le zaradi nižjih stroškov, ampak tudi zaradi svojega prispevka k trajnostnemu razvoju. Vse bolj se namreč krepi zavedanje, da uporaba električnih ali hibridnih vozil, energetsko učinkovita gradnja in uporaba obnovljivih virov energije pomembno pripomorejo k bolj zelenemu in trajnostnemu življenju.

Razlogov za prehod podjetij na obnovljive vire energije, ki pričajo o smiselnosti takšne odločitve, je več. Naštejmo jih le nekaj:

Vsekakor najpomembnejši razlog je takojšen prihranek pri stroških. Podjetja lahko to dosežejo z namestitvijo solarnih panelov, vetrnih turbin ali drugih zelenih metod ustvarjanja energije. Obseg lastnih energetskih virov seveda neposredno pogojuje stopnjo energetske neodvisnosti. Nekatera podjetja se odločijo, da bodo vse potrebe po energentih zadovoljila z lastnimi viri, nekatera pa le delno.

Letošnje leto je bilo rekordno po nihanju cen energentov in zato odličen primer, kako so za stabilno poslovanje pomembne stabilne in predvidljive cene energentov. Lastni viri energetske oskrbe so vsekakor najboljša zaščita pred nihanjem tržnih cen.

EU se je zavezala, da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost. Da bi dosegla v različnih strategijah in načrtih postavljene cilje, tako EU kakor tudi vsaka država članica posebej z različnimi ukrepi spodbuja podjetja k uvajanju krožnih in trajnostnih vidikov v poslovanje, zato se pozanimajte o možnostih.

Podatki Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) kažejo, da se je megavatna ura solarne energije pocenila za 80 odstotkov od leta 2010. Občutno so nižji tudi začetni stroški, potrebni za zagon ustvarjanja lastne energije iz obnovljivih virov. Ker gre za precej nove tehnologije, se v začetni fazi tehnološkega razvoja praviloma hitro napreduje, kar zniža začetne investicijske stroške.

Kako lahko podjetja financirajo svoj zeleni prehod v trajnostno gospodarstvo?

Nizkoogljično prihodnost spodbujajo tudi pri NLB. Za projekte s trajnostno komponento .

Podjetjem ponujajo energetske učinkovitosti, proizvodnje energije iz obnovljivih virov, trajnostne mobilnosti in financiranje projektov, ki pripomorejo k prehodu v krožno gospodarstvo in razvoju trajnostnega kmetijstva. Poleg ugodne finančne podpore pomagajo podjetjem premagovati trajnostne izzive tudi s strokovnimi nasveti ter tako prispevati k lažjemu in bolj gladkemu trajnostnemu prehodu podjetij.

V času večkanalnega spletnega poslovanja se za optimizacijo spletne prodaje kaže vse večji pomen upravljanja priporočil izdelkov,...

Razvoj novega sistema varovanja, ki je zdaj že certificiran in zmontiran, je trajal štiri leta.

Postavljanje stranke v ospredje in skrb za okolje sta in ostajata vodilna cilja enega najbolj uspešnih srednjih podjetij pri nas

Kako povezati slavno preteklost s sodobno sedanjostjo, ki sega že kar krepko v prihodnost? In se pri tem smejati? Preprosto: vzameš...

Z izzivom "Leading the way", s katerim želijo pri DB Schenkerju pokazati vzorčni primer gibanja za širše dobro, bo družba s...

Rokodelca Klemen Urbanija in Janja Stopinšek sta svoje življenje posvetila usnju, poznata vse njegove skrivnosti in do podrobnosti...

Le tretjina slovenskih organizacij uporablja elektronski kadrovski sistem, ki vodjem omogoča samostojno podporo pri vodenju

Spletno mesto za celovit prikaz vsebin in oglasov poleg lastnih piškotkov uporablja tudi piškotke z zunanjih strežnikov. Ali sprejemate zunanje piškotke?