”Oscarsons text gör mig bedrövad”

KULTURDEBATT | Stina Oscarsons artikel i SvD om Bogdan Szyber, som kallat konstnärlig forskning för ”rent hittepå”, har väckt engagemang. Här svarar Sven Ahlbäck, professor vid Kungliga Musikhögskolan, på kritiken.

Stina Oscarsons artikel i SvD om Bogdan Szybers underkända doktorsavhandling har fått stor uppmärksamhet inom det konstfält jag själv verkar inom, musiken.