Här är världens skitigaste elproducenter

Under senhösten genomfördes COP27 i Egyptiska Sharm el-Sheikh.  Det var FNs tjugosjunde klimatmöte sedan starten i Rio de Janeiro 1992. Baserat på nedan siffror kring produktion av smutsig el visar hur viktiga dessa möten är.

Högst upp på agendan denna gång stod klimaträttvisa och bistånd. Afrika lär vara i fokus. Inte minst på grund av valet av mötesplats.

Det blev, som vanligt, en infekterad debatt om hur mycket i-länderna ska betala till de mindre utvecklade länderna. Olika sätt att mäta stökar till det.

Sedan som punkt två kommer minskandet av fossila energier, det som avgör om världen kommer att klara klimatmålen.

Även om användningen är lättare att mäta så är grunden till den infekterade debatten nedan statistik.

Koleldning omnämns ju som den värsta nedsmutsaren av klimatet. Och här är världens näst största ekonomi den överlägset största boven.

I Kina svarar kolet för hela 61 procent av elproduktionen, enligt brittiska Oxford Economics Oxford Economics

Visserligen har kolet en större andel i Indien men räknat i förbrukning är Kinas mer än tre gånger större. Och det stannar inte där.

Kina har över 1000 kolkraftverk och planerar att bygga ytterligare bortåt 50 stycken. Det här rimmar illa med världens klimatproblem.

Kina har förvisso ett miljömål men vägen dit är som synes smutsig. Kina släpper, enligt Global Protect Carbon, ut mer koldioxid än hela västvärlden.

Europa framstår som ett föredöme med den lägsta andelen kol i både relativa och absoluta tal för att producera el. Här hjälper Sverige till i statistiken.

Investerardygnet.se är en digital nyhets- och analystidning som lyfter fram intressanta nyheter och placeringstips. Sedan mars 2020 är Investerardygnet en del av Dagens PS