Att en svensk statsminister håller tal till nationen i ett krisläge är mycket ovanligt. Men det har hänt vid ett par tillfällen de senaste decennierna. Dåvarande statsministern Carl Bildt (M) höll ett sådant tal 1992 på grund av oron i samhället kring den s k lasermannen och förre statsministern Göran Persson höll 2003 ett tal till nationen efter mordet på dåvarande utrikesministern Anna Lindh.

Och idag var det alltså dags igen.

”Stefan Löfven försöker kliva fram som en samlade kraft”

Bakgrunden är förstås det exceptionella läge som Sverige, och stora delar av världen befinner sig. Det råder en stor oro och osäkerhet kring hur coronapandemin kommer att utvecklas, både vad gäller själva smittspridningen, men också konsekvenserna för samhället i stort.

I det här läget försöker statsminister Stefan Löfven nu kliva fram som en samlande kraft i samhället. Partipolitiken har lagts åt sidan. Nu handlar det om att inskärpa situationens allvar och att alla medborgare bär ett eget ansvar för att försöka minska smittspridningen.

Talet var väl framfört, men innehöll inga konkreta nyheter. Ändå var det laddat med dramatik, inte minst på grund av det allvarliga läge som råder. Och statsministerns budskap var bistert. Han varnade för att läget kan försämras ytterligare och att fler åtgärder därför kan komma att vidtas som begränsar människors möjligheter att röra sig fritt i samhället. Statsministern gav dock inga konkreta exempel på vad det kan bli för åtgärder. En sådan vore förstås att stänga alla skolor och förskolor om smittspridningen ökar, en annan att förbjuda mindre grupper av människor. Tyskland valde till exempel idag att förbjuda alla grupper på fler än två personer.

”EU-flaggan var undanstoppad för dagen”

Tonen i Stefan Löfvens tal var ödesmättad. Intrycket som förmedlades var att Sverige just nu befinner sig i en historisk situation där nationens framtid står på spel. Han höll sitt tal framför den svenska flaggan, EU-flaggan var undanstoppad för dagen. I talet pekade han på den unika situation vi befinner oss i idag: ”Det kommer några få, avgörande stunder i livet då du måste göra uppoffringar inte bara för din egen skull utan också för att ta ansvar för din omgivning, för dina medmänniskor, och för vårt land. Den stunden är nu. Den dagen är här.”

Samtidigt som Stefan Löfven underströk allvaret i situationen gav han inga som helst prognoser för när smittspridningen kan hejdas eller när dagens restriktioner kan lättas. Tvärtom signalerade han att krisen kan pågå under en längre tid och att ytterligare restriktioner alltså kan komma från regeringens och myndigheternas sida. Det var alltså ett tal utan egentliga ljuspunkter för dem som till äventyrs hoppats på sådana.

Panik och rykten – en del av pandemin

Däremot poängterade Stefan Löfven alla medborgares eget ansvar för att hejda smittan. Och plikten att följa myndigheternas rekommendationer. Han riktade sig särskilt till de över 70 år där protester redan hörts mot att de tvingas begränsa sina sociala kontakter.

Statsministern varnade också för att sprida panik och rykten. Det sistnämnda har ju blivit en del av själva pandemin. Allt från aningslösa bloggare till utländska underrättelsetjänster sprider falska uppgifter i coronasmittans spår.

Samtidigt är det en naturlig del i en kris av detta slag att det finns olika bedömningar av hur smittan begränsas och att detta diskuteras. Särskilt när olika länder väljer olika strategier och att det därvid framstår som att Sverige inte gått lika långt i sina restriktioner som flera andra länder. Samtidigt håller en ny debatt på att växa fram där kritiker menar att de åtgärder som vidtas för att stänga ner delar av samhället är alltför långtgående och på sikt kan skapa ännu större problem.

”Förtroendet för Stefan Löfven kommer sannolikt att öka”

Det allvarligaste med den kris Sverige befinner sig i nu är att ingen vet hur den kommer att utvecklas framöver, varken när det gäller coronasmittan eller effekterna för ekonomi och arbetslöshet.

I det läget kan ett tal av statsministern fungera som en samlande lägereld. Förtroendet för Stefan Löfven kommer sannolikt att öka, i alla fall kortsiktigt. Sedan är det förstås andra saker som avgör hur det kommer att påverka på längre sikt.

När den akuta krisen är över kommer regeringens och myndigheternas strategi och samlade insatser att granskas och nagelfaras. Ytterst blir det en sådan utvärdering som avgör den slutliga domen över regeringens och myndigheternas krisbekämpning.