"Srbi nisu najlepљa, veж nacija koja ruћno i brzo stari": Internet ruљi mitove o nama

"Srbi nisu najlepљa, veж nacija koja ruћno i brzo stari": Internet ruљi mitove o nama

U narodu kaћu da svako hvali svog konja, pa tako i mi kao narod smo skloni konstataciji da samo najpametniji, najlepљi, najhrabriji, najsrиaniji, najzgodniji itd. U suљtini prefiks "naj" je neizostavan, naroиito kad treba da se uporedimo sa drugima. Joљ uvek je pitanje da li je mit, istina ili narodna ubrazilija da smo zaista lepi kako stranci kaћu.

Na poznatom ћenskom forumu Ana.rs povela se debata na temu da li smo kao narod zaista lepi ili je u pitanju samo urbana legenda. I sad pitanje za sve 0 da li smo tako lepi kako se priиa?

"Baљ sam juиe neљto razmiљljala u pogledu ove teme. Иesto smo tokom godina sluљali kako su naљe devojke najlepљe, kako su nam muљkarci zgodni i lepi. Meрutim. kada hodam ulicama zaista retko naletim na lepe ljude, prijatne spoljaљnjosti, pa иak i ljude, koji vode raиuna o svom izgledu, pa иak i vrlo mladi momci i devojke. Naravno lepota je u oko posmatraиa, ali nekada zaista jesmo vaћili za lepu naciju ili je to bio samo fabrikovan mit", pitao se jedan korisnik.

"Zavisi љta je kome lepo. Po meni nismo lepa nacija jer zapaћam dva trenda. Po prestonici moћda deluje da je nacija lepa, ali veљtaиki lepa. Uzeti u obzir da je tu standard veжi, љto znaиi viљe novca za veљtaиke trepke, usta, nadogradnje svakakve, solarijume, bolju garderobu. Generalno ћene sve viљe izgledaju veљtaиki, klinke sve do jedne naљminkane po bjuti standardima. Po ostalim mestima u Srbiji, ћene su ispijene, jedva odvajaju za osnovnu negu jer uvek ima preиih stvari, devojиice lepuљkaste, ali i tu sve viљe probija ovaj trend - natrpaj sve na sebe. Muљkarci u oba sluиaja иim prevale 25 godina unakaze se, puste stomaиine, bradurine... Isto, uopљteno gledajuжi nacija koja mnogo brzo i ruћno stari, na љta opet utiиe standard ћivota koji je takav kakav jeste", jedno je od miљljenja.

"Zapuљteni smo. Imamo loљe zube, ne poseжujemo frizera, slabo se negujemo. To je 80% stanovniљtva. Onaj manji deo koji viрamo po Beogradu u trћnim centrima i izlascima ne spada u ovu kategoriju, ali nije merilo. Filere, botoks, veљtaиke trepavice ne raиunam u lepotu, nego pomagala. Proseиan Srbin ima ruralnu facu. Sve u svemu, nismo najlepљi, ali nismo ni najruћniji. Ћene vade prosek, ali viљe su namontirane da deluju atraktivno, nego љto su lepe", pisala je korisnica.

"Jako lepa nacija. Meљali smo se dosta u proљlosti, otuda lepota. Nacija koja je hermetiиna, postaje sve dosadnija i uniformnija. Ali, naљi ljudi nisu negovani i siromaљni. Postoje veliki kontrasti љto se tiиe nege. Najmanje ima neke suptilne negovanosti, kao npr. kod Francuza. Francuskinje su jako negovane, uglavnom, a ne dreиi na njima 'imam novca pa se frakam kao svraka'. Veж su elegantne i sreрene", takoрe je jedan od ostavljenih komentara.