Nauиnici na tragu kljuиa besmrtnosti: Pomaћe im jedna meduzica

Koncept veиnog ћivota oduvek je privlaиio ljude, a иini se da ga je - u doslovnom, a ne u duhovnom smislu - uspela ostvariti jedna vrsta meduze. Nauиnici su nedavno istraћili genom te siжuљne morske ћivotinje kako bi otkrili njenu tajnu. Pronaљli su gene koji besmrtnu meduzu иine - besmrtnom.

Nauиnici odavno spekuliљu o moguжnosti usporavanja starenja, a neki od njih smatraju da teoretski ne postoji prepreka beskonaиnom produћenju ljudskog ћivota. Zaustavljanje starenja omoguжilo bi ljudima bioloљku besmrtnost, iako ne i potpuni imunitet na smrt od bolesti ili fiziиkih povreda.

Bioloљku besmrtnost, kako izgleda, veж poseduju najmanje dva mala beskiиmenjaka mekog tela koji ћive u vodi. Jedan od njih je hidra koja svoju besmrtnost postiћe zahvaljujuжi graрi od matiиnih жelija koje se neprestano regeneriљu. Drugi je veж spomenuta besmrtna meduza manja od ljudskog nokta poznata pod nauиnim nazivom Turritopsis dohrnii.

Ona svoj ћivot zapoиinje kao siжuљna, slobodno plutajuжa larva poznata kao ћarnjak. Iz te larve nastaje kolonija polipa priиvrљжena za morsko dno, a zatim iz polipa 'pupe' meduze koje slobodno plivaju u moru. Svi polipi i meduze koji nastaju iz jednog ћarnjaka genetski su identiиni klonovi. Ako je meduza izloћena spoljnom stresu ili fiziиkom napadu, ako nema dovoljno hrane ili je bolesna i stara, moћe da se vrati u prethodni stadijum, stvarajuжi novu genetski identiиnu koloniju polipa. A taj proces ponavlja se beskonaиno.

Nauиnici su decenijama pokuљavali da proniknu u tajne besmrtne meduze, a иini se da je tim љpanskih nauиnika doљao korak bliћe reљavanju te misterije. U istraћivanju objavljenom u иasopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), nauиnici sa Univerziteta u Ovijedu utvrdili su da besmrtna meduza ima dvostruko viљe kopija gena povezanih s popravkom DNK od svog srodnog — ali smrtnog — roрaka, grimizne meduze poznate kao Turritopsis rubra.

'Iako starenje utiиe na veжinu ћivih organizama, meduza Turritopsis dohrnii jedina je vrsta koja moћe da se viљe puta pomladi nakon polne reprodukcije, postajuжi bioloљki besmrtna', napisali su autori istraћivanja.

Oni su identifikovali varijante gena meduze povezane s replikacijom, popravkom DNK, odrћavanjem telomera, procesima oksidacije, matiиnim жelijama i meрuжelijskom komunikacijom. Utvrdili su da je za besmrtnost meduze kljuиan popravak i odrћavanje telomera, delova DNK koji љtite krajeve hromozoma za vreme reprodukcije i koji se tokom ћivota 'troљe' i skraжuju. To meрutim nije sluиaj s telomerima besmrtne meduze - njeni telomeri i nakon nebrojenih ciklusa razmnoћavanja ostaju netaknuti.

Zasad nisu sasvim jasne pojedinosti procesa zahvaljujuжi kom Turritopsis dohrnii uspeva da odrћi svoje telomere veиno mladima, ali otkriжe љpanskih nauиnika o dvostruko veжem broju kopija gena za popravak DNK pribliћava nas odgovoru na to pitanje. Nauиnici se nadaju da bi bolje razumevanje mehanizma odrћavanja telomera moglo na kraju da dovede do razvoja lekova za trenutno neizleиive bolesti povezane sa starenjem, poput Parkinsonove i Alzheimerove. Moћda nam u dogledno vreme otkriжe tajne besmrtne meduze neжe omoguжiti veиni ћivot, ali bi nam barem moglo osigurati dostojanstvenu starost.