ג'ון פנטסיל: "הנפת הדגל? מאהבה. הייתי עושה זאת שוב"