Spletne trgovine z akcijsko analitiko do boljših poslovnih rezultatov in zadovoljnih kupcev

Spletne trgovine z akcijsko analitiko do boljših poslovnih rezultatov in zadovoljnih kupcev

Digitalni marketing za zdaj ni znal izkoristiti tehnoloških disrupcij na področju spletnega poslovanja.

V obdobju velikih podatkov in naprednih analitičnih orodij poskušajo mnoga podjetja v boju za konkurenčni položaj na trgu, čim bolje uporabiti razpoložljive podatke, kar pa zaradi vse več različnih virov in naraščajočega obsega ustvarjenih podatkov za mnoge pomeni težave. Zato ne preseneča, da na področju spletnega poslovanja podatkovna analitika postaja pomembno orodje za zagotavljanje konkurenčne prednosti.

Posledica lanskega razmaha spletnih nakupov in e-poslovanja v širšem pomenu besede, je to, da so podjetja ustvarila ogromne količine podatkov. Žal pa, tako ugotavljajo pri McKinseyju, večina podjetij ne zna izkoristiti teh podatkov, da bi z njimi bolje razumeli kupce in njihove potrebe ter pod drobnogled postavili svoje poslovanje.

Razlogov je sicer več, a kot eden najpomembnejših se kaže v uporabi neprimernih analitičnih orodij. Namesto da bi pridobljene podatke podjetja uporabila za bolj natančno in ciljno usmerjeno digitalno trženje, mnoga podjetja še vedno, tako McKinsey, uporabljajo množično komuniciranje in promocije, ki niso ozko usmerjene v posamične ciljne segmente. Digitalni marketing torej zlatega časa tehnoloških disrupcij na področju spletnega poslovanja za zdaj ni znal izkoristiti.

Zato lahko peščico podjetij, ki uporabljajo orodja akcijske analitike (actionable analytics), označimo za inovatorje spletnega poslovanja. Ta podjetja tiho pridobivajo tržne deleže in kupce svojih tekmecev. Predvsem se velike razlike ustvarjajo na področju spletnih trgovin, kjer so izdelki na trgu podobni. Zato je podjetje, ki ima zbrane podatke in lahko sledi trendu prodaje pred drugimi, v konkurenčni prednosti.

Lastnik spletne trgovine, ki pri svojem poslovanju uporablja napredno analitiko, lahko namreč sprejema kakovostne odločitve na podlagi podatkov v realnem času. Prav tako lahko napoveduje poslovanje svojega podjetja na podlagi preteklih vzorcev in zna na podlagi tega predvideti vse morebitne ovire. Z uporabo analitike spremlja tekoče poslovanje, kjer lahko hitro zazna alarmantne dogodke, upade, nepravilnosti in se nanje primerno odzove ter tako prepreči morebitne izgube. Analitika omogoča pregled poslovanja celotnega podjetja na vseh ravneh. Tako je usklajevanje strategij in vodenje procesa z analitiko preprosto.

»Dodana vrednost analitike je prikaz vseh podatkov in njihove soodvisnosti, na katero mnogi lastniki spletnih trgovin niso pozorni ali morda do tovrstnih podatkov do zdaj niso imeli dostopa. Analitika opozarja na kritične točke podjetja in hkrati poudarja dobre prakse. Omogoča testiranje različnih modelov in spremljanje napredka,« pojasnjuje Matej Okorn, direktor podjetja , kjer so razvili .

Poznavanje svojih kupcev je vsekakor odločilno za uspešno prodajo. Podjetja imajo lahko specifičen izdelek, ki se dobro prodaja določeni skupini ljudi, ki jo morajo pri trženju ciljati. »Kdo so ti kupci in kateri so ti izdelki, lahko spremljamo z analitiko. V analitiki lahko prikažemo graf, ki je uporaben za marketinški proces podjetja, in na drugi strani s prikazom celotnih lastnosti končnega paketa prikažemo optimalen izkoristek ali nasprotno,« doda Matej Okorn, ki ponazori še s primerom iz prakse.

»Vzemimo za primer prodajo izdelka x s ceno 50 evrov. Izdelek se z marketinškega vidika odlično prodaja. Tukaj bi se zgodba za večino podjetij končala, saj bi bila z rezultati prodaje zadovoljna. Medtem pa bo uporabnik orodja akcijske analitike preveril sprejetost paketov, ki vsebujejo izdelek x. Zanimalo ga bo, ali je izdelek uspešno dostavljen, ali je morda delež neuspešno dostavljenih paketov prevelik in ali se v resnici izdelek sploh splača prodajati ali pa je morda prodajna strategija napačna. Pomemben podatek je tudi, ali se ta izdelek splača prodajati v regijo y, in kakšna je sprejetost oziroma dostavljivost tega izdelka v to regijo. Ali izdelek x še vedno prinaša dobiček ali je podjetje s prodajo že v izgubi. Morda pa je izdelek glede na povprečno ceno nakupovalne košarice v izbrani državi, regiji, skupini ciljnih kupcev predrag ali pa morda celo prepoceni.«

Brez podatkov, ki jih daje analitika, je torej nemogoče uspešno vodenje spletne trgovine. Analitika pripomore k zrelim in dobrim odločitvam. Prikazuje vzorce, povezave, sestavlja celostno sliko in usmerja nadaljnje odločitve. Število naročil je lahko eden od kazalnikov uspešnosti podjetja, podatki, ki jih zbira in prikazuje analitika, povedo, ali je res tako.

Pomen uporabe ustrezne analitike se pri spletni prodaji kaže tudi v boljši uporabniški izkušnji. Kar je bolj pomembno, kot se morda zdi na prvi pogled, saj kupec pri spletnem nakupu nima neposredne pomoči prodajnega svetovalca kot v fizični trgovini, kjer se prodajalec trudi zadržati kupca v trgovini, tako da predlaga drug ali tretji izdelek in tako proda celo več izdelkov naenkrat. Spletna trgovina mora to doseči s pridobljenimi podatki. Zato je pri spletni trgovini izjemno pomemben prvi vtis, opozarja Matej Okorn iz Metakocke. »Da bi ugotovili, kakšen je optimalen prvi vtis, moramo narediti več testov, več primerjav. In to počnemo z analitiko. Z zbiramo podatke z različnimi vzorci spletne strani in kaj hitro nam številke same povedo, kakšna je naša optimalna izbira,« še doda.

Akcijska analitika je uporabna tudi za pregled zalog v skladiščih spletnih trgovin. Brez informacije o zalogi in vzdržnosti lahko podjetje s spletno prodajo naredi tudi veliko škode. »Kot spletni trgovec moraš imeti informacijo o tem, kaj se dobro prodaja, koliko imaš zaloge teh izdelkov in koliko časa bo ta zaloga glede na trenutno prodajo vzdržala. Tako lahko nabavni proces sledi trendu prodaje in še pravočasno priskrbi novo zalogo oziroma se na podlagi prodaje in obrata zaloge odloči o nabavi izdelkov,« poudari direktor Metakocke.

Prek analitike se lahko spremlja uspešnost dostave na različnih ravneh. Uspešnost dostave je kompleksen pojem, s katerim se bojuje večina spletnih trgovcev. »V večini primerov gre za impulzivne nakupe, kar močno vpliva na prevzetost paketov in za podjetje pomeni strošek. Z analitiko lahko podjetje spremlja uspešnost dostavljivosti paketov pod različnimi pogoji poslovanja in poslovnih odločitev. Tako sta vzrok in posledica jasno vidna,« pojasni Matej Okorn.

Analitika prikazuje kritične trenutke in proučuje različne razloge in razmere za neuspešno dostavo (odpremni časi, plačilna metoda, napačni dostavni podatki, neprivlačen izdelek …). Prav tako z uporabo akcijske analitike upravljavci spletnih trgovin iščejo različne možnosti za izboljšavo, saj lahko rezultate spremljajo aktivno in v realnem času, da bi na podlagi teh informacij izboljšali postopke in odpravili napake. »Poleg notranjih procesov podjetja, ki vplivajo na dostavo, so seveda tudi zunanji procesi, kot je izbira pravega kurirja. V prikazujemo tudi kakovost kurirjev, njihove dostavne čase, izgubljene pakete,« sklene Matej Okorn iz podjetja Metakocka.

Pri komunikaciji se precej bolj od elektronske pošte splača uporaba sporočil SMS, saj se nanje v prvih 15 minutah odzove kar 99...

Poleg ljubiteljev vina, ki lahko odslej nakupujejo v novi spletni trgovini, so se napredne B2B-platforme z integracijo s sistemom ERP...

Ko zdaj zremo nazaj, v same začetke in poznejši potek pandemije, ne moremo spregledati priročnosti trenutka, ko je pandemija povsem...

Avtomatizacija poslovanja postaja vse bolj pomembna, saj so podjetja prisiljena v hitro prilagajanje, ki ga prinašajo spremembe na trgu

O tem pišemo v prilogi Spletno poslovanje, ki si jo lahko prenesete s spleta

Visa izkorišča svoj potencial za podporo podjetjem v "novi normalnosti"

Kupec, ki reklamira izdelek, je nezadovoljen kupec. Zato učinkovito, hitro in pregledno reševanje reklamacij pomembno prispeva h gradnji...

Spletno mesto za celovit prikaz vsebin in oglasov poleg lastnih piškotkov uporablja tudi piškotke z zunanjih strežnikov. Ali sprejemate zunanje piškotke?