סטלה קריוף מונתה לראש מחוז הצפון במכבי שירותי בריאות

כיהנה בשלוש שנים וחצי האחרונות כמנכ"לית 'סודהסטרים' ישראל, לפני כן כיהנה במשך חמש שנים כמנכ"לית מכון המחקר הישראלי TNS Kantar (טלסקר) שעוסק בצמיחה עסקית